Vitajte v Honde Trenčín.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Uncategorised

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou PH KONZULTA, s.r.o. (ako správcom údajov), so sídlom Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, Slovakia IČO: 36330591, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro, vložka 14076/R V rozsahu:

  • meno a priezvisko
  • firma
  • e-mailová adresa
  • telefón

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov a za účelom zasielania obchodných oznámení (zasielaný maximálne 2 x mesačne, prostredníctvom online platformy prevádzkovanej v EÚ) v rozsahu:

  • produktové informácie, akčné ponuky
  • pozvánky na odborné semináre, školenia a veľtrhy

(Odber týchto informácií je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v pätičke správy)

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 - 22 nariadenia právo na: Informácie o spracovaní, potvrdenie o spracovaní, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť.

Testovacia jazda